Oktober – Ende Februar (Winterzeit)

Montag . Freitag         11.30 – 18.00

Samstag                       10.00 – 14.00

März – Ende Oktober

Montag – Freitag     9.30 – 18.30

Samstag                     9.30 -14.00